Alaprendelkezések
A jelen Általános Felhasználási Feltételek határozzák meg a

Deals & Trade Co. s.r.o,

SK – 900 45, Malinovo, Ivánska 20
Adószám/DIC: SK2023798733,
Cégjegyzék szám/ICO: 472 23 715,
Tatra Banka a.s.
IBAN: SK9711000000002925896282
SWIFT Code: TATRSKBX

a kizárólagos tulajdonában álló weboldalak (SzallasDeal.hu; ZlavyOutlet.sk) felhasználásának a feltételeit.

továbbiakban Szolgáltató

Alapfogalmak
1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon vásárlást kezdeményez (a továbbiakban: a „Felhasználó”).
2. A Weboldalon való vásárlással weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket.
3. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi.
4. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják.
5. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.
6. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Weboldal működési elve
7. A Weboldal belföldi és külföldi szállást közvetít, Szállás Voucher-t értékesít. Az adott ajánlatok eredeti ára (‘normál ár’), minden esetben a szálláshely/beszállító által megadott ár alapján kerül megadásra.
8. Ezen információ hitelességéért a szálloda/beszállító felel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.
9. A Szolgáltatató közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban ‘Partner’) szolgáltatásait (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”). Ebből a szempontból csak Felhasználó minősülhet vevőnek. A Szolgáltató ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon.
10. Amennyiben a Felhasználó megvásárolja a Szolgáltatást, úgy az Ajánlat életbe lép és a Szolgáltatást megvásárló Felhasználók elektronikus levélben értesítést kapnak.
11. A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja az értesítésről/visszaigazolásról. Amennyiben a Felhasználó 48 órán belül nem kap értesítést, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt szolgáltatást nem köteles átvenni.

Szállás Voucher
12. A Szállás Voucher tartalmazza a megrendelt szolgáltatást és egyben visszaigazolásnak minősül.
13. A Szállás Voucher-t a Felhasználó köteles kinyomtatni vagy bizonyos esetekben elektronikus formában bemutatásig megőrizni.
14. A Felhasználó a Szállást Voucher bemutatásával veheti igénybe a Partner szolgáltatásait, a Szállás Voucher-on szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

Vásárlás folyamata
15. A Felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül vagy regisztrációval is igénybe veheti. Amennyiben regisztrál, a későbbi vásárlások során nem kell újra kitöltenie a vásárláshoz szükséges adatokat
16. A Weboldalon történő vásárlással a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a vásárláskor megadott e-mail címére.
17. Amennyiben nem szeretne ilyen ajánlatot, értesítést, hírlevelet kapni a jövőben, úgy kérem iratkozzon le a hírlevélben, vagy vásárlása elküldése előtt ne engedélyezze a ‘hírlevelet, értesítőt szeretnék’ mezőt.
18. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató Vásárláskor elkérje a lakcímet, számlázási nevet címet, adott esetben telefonszámát, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat.
19. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.
20. A Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződés szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
21. A szerződés az automatikus vagy kézi visszaigazolás megérkezésével jön létre, vagy a Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
22. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Weboldal használata – Az Ajánlat igénybevétele
23. Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a ‘Kosárba Rakom’ gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, amelyért átutalással, vagy bankkártyával fizethet.
24. Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosárba Rakom” gombra kattintás megerősítésével jön létre.
25. A felek között ily módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt nem iktatja.
26. Átutalásos vagy bankkártyás fizetés esetén a vásárlás véglegesítése az oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával ér véget. (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) Minden esetben, a közleményben fel kell tüntetni a Szolgáltató által generált egyedi (ID) számsort, amely biztosítja az Ajánlat és a Felhasználó beazonosítását.
27. Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
28. Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos.
29. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat a Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.
30. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.
31. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív felületeket felügyeli és moderálja.

Szállás Voucher és felhasználása
32. A Szállás Voucher-en szereplő plusz szolgáltatások árai csak a kiállításkor érvényesek és készpénzre nem váltható!
33. A Szolgáltató a Szállás Voucher-en feltüntetett szálloda bizományosi értékesítője, így kizárja minden felelősségét a szállodai szolgáltatás bármilyen okból történő elmaradása esetén.
34. A Szállás Voucher megvásárlója tudomásul veszi, hogy visszafizetési, vagy kártérítési igényét kizárólag és közvetlenül a Szállás Voucher-en feltüntetett szállodával szemben érvényesítheti.
35. A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Szállás Voucher ellenértékének a szállás részére torténő befizetésére terjed ki.
36. A szállodai szolgáltatási jogviszony a voucher-en feltüntetett szálloda és a voucher tulajdonosa között jön létre.
37. A Szállás Voucher tartalmazza: Szolgáltatás megnevezése, a Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának helyszíne, egyedi azonosító szám. Sorszám, a Szállás Voucher felhasználhatósága, annak érvényessége.
38. A Szállás Voucher-t a Felhasználó annak érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni.
39. Az érvényességi idő lejártát követően az Szállás Voucher többé nem használható fel.
40. A Szállás Voucher felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltató/Partner/Szálloda képviseletében eljáró személyt arról, hogy Szállás Voucher-t kíván a fizetéshez felhasználni.
41. A Szállás Voucher-ek megvásároltnak kizárólag azok ellenértékének megfizetése után minősülnek, így foglalás véglegesítése csak ezt követően jön létre.
42. Amennyiben a felhasználási időn belül a kifizetett Szállás Voucher-en szereplő Partner-nél nincs szabad hely a Szolgáltató köteles, a Felhasználó kifejezett kérésre megrendelését módosítani, kérjük minden esetben várja meg ügyintézőnk visszaigazolását.
43. A Szállás Voucher-en igény esetén név nem szerepel, és átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind a Szolgáltató, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Szállás Voucher harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.
44. Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Szállás Voucher-ét elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről a Szolgáltatót e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és az Szállás Voucher egyedi azonosító számát.
45. A Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Szállás Voucher visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Szállás Voucher-t harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Szolgáltató érvényteleníti azt, s lehetőség szerint újat állít ki.

Fizetés módok
46. Online Bankkártyás
47. Banki átutalással

Fizetés
48. A szallasdeal.hu weboldalon a Forint árak a Szolgáltató által meghatározott árfolyam alapján vannak feltüntetve, a valutaváltó kizárólag információ nyújtására alkalmas, nem tekinthető pontos és valós idejű megbízható adatnak; a tényleges átváltási árak esetlegesen eltérők lehetnek.
49. A Szolgáltató, Magyarországon kívüli foglalások esetében, a számlát Euróban állítja ki.
50. A Vásárló/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fizetést a Szolgáltató által kért pénznemben köteles teljesíteni.
51. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vásárló/Felhasználó Fizetése során alkalmazott árfolyam eltérések tekintetében.

Elállási jog gyakorlásának menete
52. A Felhasználó a Szolgáltatás megvásárlásától számított 14 munkanapon belül, indoklás nélkül jogosult elállni a szerződéstől.
53. A visszaigazolt és véglegesített szállásfoglalás esetén a 14 napon belüli elállási időn belül is a Szolgáltató/Szálloda lemondási feltételei a mérvadóak.
54. A Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni a Szolgáltatót.
55. A Szolgáltató a szállodával/beszállítóval egyezteti az elállást létrejöttét.
56. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére.
57. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
58. A Szolgáltató köteles e-mailben haladéktalanul visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
59. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
60. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
61. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Általános lemondási feltételek, közvetített szolgáltatások esetén
(szállás, transzfer, egyéb szolgáltatás)
62. A visszaigazolás minősül a szállásközvetítés teljesítésének. (e-mail és/vagy Voucher)
63. Szolgáltató a visszaigazolásban megadja a Szolgáltatás/Utazás/szállás lemondási/módosítási határidőt, kérés esetén.
64. A visszaigazolást követően a Szolgáltatás/Utazás/szállás dátum módosítása esetén áreltérés lehetséges!
65. A visszaigazolást követően a Szolgáltatás/Utazás/szállás, kötbér mentesen nem lemondható.
65.1. 21 vagy több nappal az érkezés előtt 35-40 % a kötbér
65.2. 21-7 nappal az érkezés előtt 50-60 % a kötbér
65.3. 7 vagy annál kevesebb nappal az érkezés előtt: 100% a lemondás díja
66. A kötbér szállodánként eltérhet, erről a szállásközvetítő írásban tájékoztatást adhat.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
67. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
68. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Felhasználói igények érvényesítése
69. Az igényeit a Felhasználó a Szolgáltató elérhetőségein nyújthatja be.
70. A Szolgáltató panaszt írásban elektronikus formában vesz fel a szolgáltató fent megjelölt email címén.
71. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
72. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.
73. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
74. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
74.1. Panasztétel az illetékes járási hivatalnál.
74.2. Online viterndezés : https://webgate.ec.europa.eu/odr/
74.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
74.4. Bírósági eljárás kezdeményezése,

Szellemi tulajdon
75. A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
76. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A SzallasDeal és a ZlavyOutlet logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Szállás Voucher jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.
77. A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

A felelősség korlátozása
78. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.
79. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
80. A Szolgáltató a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Adatkezelés
81. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.
82. A Szolgáltató külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat a cég saját maga dolgozza fel.
83. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a különféle fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Szolgáltató hivatalos értesítéseiről.
84. A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Szolgáltató, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására.
85. Az adatokhoz a Szolgáltató megbízottja férhet hozzá. A Szolgáltató az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivéve a Szolgáltató ügyfélszolgálatát, akik a személyes átvétel lebonyolítását és az ügyfelek kérdéseinek megválaszolását végzik

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
86. Az Adatkezelésre a szallasdeal.hu (zlavyoutlet.sk) internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló önkéntes hozzájárulása.
87. Az Adatkezelés célja a szallasdeal.hu (zlavyoutlet.sk) URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
88. Az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. Az Szolgáltató a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Szolgáltató a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés elvei
89. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
90. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
91. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjedhetnek túl.
92. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
93. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelés időtartama
94. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott e-mail címmel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint Szolgáltató részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

A Felhasználók jogai a Szolgáltató által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
95. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Szolgáltatótól bármikor írásban, a Szolgáltató címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Szolgáltató csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a rendszerünkben már meglévő vásárláshoz tartozó e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a Szolgáltató által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Rendelkezés személyes adatokkal
96. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelezőrendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az hírlevél alján található, ‘hírlevél lemondása’ link segítségével módosításával mondható le. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Jelen szerződési feltételek 2017. április 1-jétől hatályosak –